edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Article UMAC Journal

Author(s): Steven W. G. De Clercq
Title: Keeping for the future
Published in: Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala, Sweden – Aus: OPUSCULA MUSEALIA XV, pp. 23-30
Full Text: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100176261)
Fachgebiet(e): Organisationen, Museumswissenschaft
Organization: International Committee for University Museums and Collections (UMAC)
Metadataexport: To save the complete metadataset in Endnote- or Bibtex-fomat, click on the corresponding link. Endnote   Bibtex  
Print on demand: If you click on this icon, you can order a printed version of this publication.

Abstract (pol):
Jeżeli zbiory naukowe są wykorzystywane, ich przechowywanie nie stanowi problemu. Rozmiary zbiorów były generalnie postrzegane - i akceptowane - jako miara jakości, a więc w konsekwencji powód do finansowania. W połowie XIX wieku rozpoczęła się moda na badania obiektów oraz instytucjonalizacja tych zbiorów. Istniał ścisły związek między obszarem badawczym a kompozycją zbiorów. Gdy badania przenosiły się na kolejny obszar, stosowano nowe metody i stawiano nowe pytania. Starsze zbiory posiadały wówczas już tylko funkcję archiwalną i były przenoszone do muzeum lub wręcz wyrzucane. Od połowy XIX wieku niektóre muzea stawały się „twierdzami" o dwóch różnych działach. Były to: prace badawcze oraz wystawy i programy publiczne. Ponieważ tendencja ta się utrzymuje, rozdźwięk między tymi dwiema funkcjami stale się powiększa, co często prowadzi do podziału na dwie autonomiczne organizacje o różnych funkcjach i odmiennych umiejętnościach, a także kwalifikacjach. Niniejsza praca analizuje sposoby odpowiedzi muzeów uniwersyteckich na taką sytuację. Omawiam tu historię wykorzystania obiektów w badaniach akademickich i dydaktyce. Na podstawie analizy sytuacji bieżącej, przewidywanego rozwoju muzeów uniwersyteckich i jego wpływu na zbiory naukowe, postaram się dowieść, iż bez właściwego i zrównoważonego podejmowania decyzji duża część materialnych dowodów badań naukowych i nauczania zostanie (i już została) utracona. Konieczny jest plan działania celem uniknięcia prawdopodobnie nieodwracalnych i katastrofalnych łącznych skutków rozproszenia tych zbiorów.
Access statistics: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWSTATS aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 1 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe PDF: 47 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 45 Zugriffe PDF: 40 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 42 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 52 Zugriffe PDF: 37 Zugriffe PDF: 34 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 51 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 41 Zugriffe Startseite: 12 Zugriffe PDF: 41 Zugriffe Startseite: 17 Zugriffe PDF: 44 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 20 Zugriffe PDF: 24 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 21 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 18 Zugriffe PDF: 18 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe Startseite: 6 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe
Jul
11
Sep
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
Jun
12
Jul
12
Oct
12
Nov
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Monat Jul
11
Sep
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
Jun
12
Jul
12
Oct
12
Nov
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Startseite 1   4 2   1 1               5 4 1 2       2   1   3 1       5 4 12 17 10   5 2 1 1       1 2 3 4 4 1   2 2   2 1 2     2 2 10 6
PDF 4 3 4 2 2 2 2 1 6 4 5 9 8 11 7 11 3 13 4 4 5 10 47 45 40 42 52 37 34 13 51 41 41 44 20 24 21 10 13 17 17 12 12 11 9 11 6 4 18 18 10 8 6 10 10 14 10 7 10 10 17 13

Gesamtzahl der Zugriffe seit Jul 2011:

  • Startseite – 129 (2.08 pro Monat)
  • PDF – 955 (15.4 pro Monat)
 
 
Generiert am 29.04.2017, 23:39:27