edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Article UMAC Journal

Author(s): Narve Fulsås
Title: Tromsø Museum: museum and university in the north
Published in: Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala, Sweden – Aus: OPUSCULA MUSEALIA XV, pp. 39-46
Full Text: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100176323)
Fachgebiet(e): Organisationen, Museumswissenschaft
Organization: International Committee for University Museums and Collections (UMAC)
Metadataexport: To save the complete metadataset in Endnote- or Bibtex-fomat, click on the corresponding link. Endnote   Bibtex  
Print on demand: If you click on this icon, you can order a printed version of this publication.

Abstract (pol):
Muzeum w Tromso: muzeum i uniwersytet na północy
Muzeum w Tromsa zostało założone w 1872 roku. Podczas oficjalnej inauguracji Uniwersytetu wTroms0 w 1972 roku, Muzeum mogło pochwalić się już stuletnią historią. Przez długi okres muzeum postrzegano jako centralną instytucję naukową na północy Norwegii, a także jako fundament dla przyszłego uniwersytetu. Po utworzeniu Uniwersytetu według założonych planów, okazało się, że plany te, odnośnie do muzeum, wykraczają daleko poza jego tradycyjną funkcję, a w samym muzeum wkrótce stwierdzono, iż pilniejszym zadaniem niż funkcja bazy dla wydziałów uniwersytetu jest obrona swej tożsamości i odrębności. W niniejszym artykule staram się nakreślić tło, charakter oraz główne linie rozwoju Muzeum w Troms0, jak i jego relacje z uniwersytetem.
Access statistics: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWSTATS aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 2 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe PDF: 4 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe PDF: 15 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe PDF: 16 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe Startseite: 6 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe PDF: 24 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe PDF: 29 Zugriffe PDF: 37 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 44 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 52 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 30 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 36 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 49 Zugriffe PDF: 46 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 39 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 37 Zugriffe PDF: 29 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 39 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 37 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 28 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 14 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Monat Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Startseite 2 1 1 1           2         2       2 1               1   6               1 2 4 4 2   2 2   2 1 2     2 4 10
PDF 2     1 4 6 7 3 6 6 6 7 3 8 9 2 7 4 14 6 9 8 15 9 5 22 16 8 12 14 14 14 24 13 14 29 37 44 52 30 36 49 46 39 37 29 39 37 28 12 14 5 14 8

Gesamtzahl der Zugriffe seit Nov 2011:

  • Startseite – 57 (1.06 pro Monat)
  • PDF – 883 (16.35 pro Monat)
 
 
Generiert am 29.03.2017, 07:29:18