edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Article UMAC Journal

Author(s): Kiralynne Hill
Title: Macquarie University Sculpture Park: promoting its value to ensure its continued development
Published in: Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala, Sweden – Aus: OPUSCULA MUSEALIA XV, pp. 53-59
Full Text: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100176399)
Fachgebiet(e): Organisationen, Museumswissenschaft
Organization: International Committee for University Museums and Collections (UMAC)
Metadataexport: To save the complete metadataset in Endnote- or Bibtex-fomat, click on the corresponding link. Endnote   Bibtex  
Print on demand: If you click on this icon, you can order a printed version of this publication.

Abstract (pol):
Park Rzeźby Uniwersytetu Macquarie: propagowanie znaczenia Parku w celu zapewnienia jego stałego rozwoju
Korzyści oferowane przez muzea i zbiory uniwersyteckie studentom, pracownikom oraz szerszej społeczności były już wielokrotnie przedstawiane i omawiane. Istnieje ogromny potencjał muzeów i zbiorów uniwersyteckich zarówno dla osób z nich korzystających, jak i dla odpowiedzialnego za nie personelu. Mimo to, aby uznano i doceniono ten potencjał, musi być on widoczny w bardzo konkurencyjnym środowisku uniwersyteckim, gdzie muzea/ zbiory, jednostki dydaktyczne i inne działy wykorzystują wszystkie sposoby, aby zdobyć wsparcie finansowe. Nawet Park Rzeźby nie został wyłączony z tych wymogów. Aby zapewnić jego stały rozwój, musi być znany i ceniony, zarówno w kampusie, jak i poza nim Profil Parku jest kluczowy dla jego istnienia. Niniejszy artykuł przedstawia rozwój parków rzeźby na uniwersytetach w Australii, a także prezentuje, w jaki sposób zapewniły one korzyści kulturowe i edukacyjne dla społeczności uniwersyteckich, jak i pozaumwersyteckich. Ponadto praca omawia i analizuje Park Rzeźby na Uniwersytecie Macquarie, śledząc jego rozwój i program publiczny, jaki przygotowano i wdrożono w celu zwiększenia świadomości istnienia Parku zarówno wśród społeczności uniwersyteckiej, jak i meuniwersyteckiej.
Access statistics: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWSTATS aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 5 Zugriffe PDF: 52 Zugriffe PDF: 67 Zugriffe PDF: 64 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 63 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 52 Zugriffe PDF: 50 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 54 Zugriffe PDF: 53 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 62 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 31 Zugriffe PDF: 27 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 30 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 29 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 32 Zugriffe Startseite: 7 Zugriffe PDF: 34 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 29 Zugriffe Startseite: 6 Zugriffe PDF: 23 Zugriffe
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
May
17
Monat Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
May
17
Startseite 5     2 3   3   2 1   2 2 10 7 2 6
PDF 52 67 64 63 52 50 54 53 62 31 27 30 29 32 34 29 23

Gesamtzahl der Zugriffe seit Jan 2016:

  • Startseite – 45 (2.65 pro Monat)
  • PDF – 752 (44.24 pro Monat)
 
 
Generiert am 24.06.2017, 07:27:01