edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin

Article UMAC Journal

Author(s): Andrew Simpson
Title: Integrating university museums into Museum Studies programs
Published in: Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala, Sweden – Aus: OPUSCULA MUSEALIA XV, pp. 85-92
Full Text: pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100176779)
Fachgebiet(e): Organisationen, Museumswissenschaft
Organization: International Committee for University Museums and Collections (UMAC)
Metadataexport: To save the complete metadataset in Endnote- or Bibtex-fomat, click on the corresponding link. Endnote   Bibtex  
Print on demand: If you click on this icon, you can order a printed version of this publication.

Abstract (pol):
Integracja muzeów uniwersyteckich w programach studiów muzealnych
Zbiory uniwersyteckie gromadzono tradycyjnie celem wspierania programów nauczania w ramach określonych dyscyplin akademickich. Duże kolekcje są przedmiotem badań dzięki nabywaniu kolejnych obiektów lub też w ramach podejmowania nowych badań porównawczych. Gdy zbiory rozrastają się w muzea posiadające programy wystawiennicze, mogą one pełnić również trzecią funkcję związaną z powiększeniem zakresu swego oddziaływania lub zaangażowania społeczności na rzecz muzeum. Wprowadzenie wielodyscyplinarnych programów studiów muzealnych pozwoliłoby więc na nadanie muzeom uniwersyteckim roli dydaktycznej, wykraczającej poza konkretne dyscypliny akademickie. To ważne dla tych uniwersytetów, których finansowanie jest związane z liczbą przyjmowanych studentów. Innymi korzyściami czerpanymi z takiej strategii są: pełniejsze wykorzystywanie umiejętności muzealników uczelnianych, większe możliwości współdziałania między muzeami uniwersyteckimi, wykorzystanie stażów podyplomowych do konkretnych zadań projektowych w muzeach uniwersyteckich oraz większy zakres związków z organizacjami poza uniwersytetem. UMAC, jako organizacja międzynarodowa, ma duże możliwości w zakresie promowania wymiany studentów podyplomowych studiów muzealnych. Rozwój rniędzykulturowych doświadczeń edukacyjnych jest nieoceniony dla pracowników muzeów w zglobalizowanym świecie przyszłości.
Access statistics: Die Daten für die Zugriffsstatistik der einzelnen Dokumente wurden aus den durch AWSTATS aggregierten Webserver-Logs erstellt. Sie beziehen sich auf den monatlichen Zugriff auf den Volltext sowie auf die Startseite.
 
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt.
 
Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms.
Startseite: 3 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe PDF: 2 Zugriffe PDF: 5 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 3 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 16 Zugriffe Startseite: 7 Zugriffe PDF: 24 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 16 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 15 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 6 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe PDF: 15 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe PDF: 7 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 12 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 8 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 9 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 26 Zugriffe PDF: 20 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 42 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 16 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 20 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 18 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 30 Zugriffe PDF: 11 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 21 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 19 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 10 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 21 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe PDF: 15 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 20 Zugriffe PDF: 27 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 32 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe Startseite: 3 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 16 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 28 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 28 Zugriffe PDF: 33 Zugriffe Startseite: 1 Zugriffe PDF: 33 Zugriffe Startseite: 2 Zugriffe PDF: 19 Zugriffe Startseite: 5 Zugriffe PDF: 22 Zugriffe Startseite: 10 Zugriffe PDF: 13 Zugriffe Startseite: 6 Zugriffe PDF: 17 Zugriffe Startseite: 4 Zugriffe
Jul
11
Aug
11
Sep
11
Oct
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
Jun
12
Jul
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
Monat Jul
11
Aug
11
Sep
11
Oct
11
Nov
11
Dec
11
Jan
12
Feb
12
Apr
12
Jun
12
Jul
12
Aug
12
Sep
12
Oct
12
Nov
12
Jan
13
Feb
13
Mar
13
Apr
13
May
13
Jun
13
Jul
13
Aug
13
Sep
13
Oct
13
Nov
13
Dec
13
Jan
14
Feb
14
Mar
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Oct
14
Nov
14
Dec
14
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Apr
16
May
16
Jun
16
Jul
16
Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
Startseite 3 1   2 3 3   3 1   1       1 1   1 4 7 10 5 3 2 1 2   2   1 3 2 1 2   2 3   3 1 5 2 2 2   1 2   1 2 4 5   1 2 3 1 2 1 5   1 2 5 10 6 4
PDF 5 1 3 3 7 5 6 8 3 2 5 6 2 5 3 8 12 13 16 24 16 9 15 6 6 17 15 22 7 12 8 9 9 10 11 22 26 20 42 16 20 18 10 30 11 21 19 13 10 21 15 20 27 32 17 22 16 28 22 28 33 33 19 22 13 17  

Gesamtzahl der Zugriffe seit Jul 2011:

  • Startseite – 143 (2.13 pro Monat)
  • PDF – 972 (14.51 pro Monat)
 
 
Generiert am 01.05.2017, 08:22:10